Het maken van goed doordachte en economisch optimale plannen vraagt steeds meer specifieke kennis en een goed besef van de factoren die hierin van het grootste belang zijn. In deze groei zijn wij altijd mee gegaan en hebben ook niet geschuwd om hierin enigszins voorop te lopen.

Dit heeft geleid tot een groei van onze specialismen en uitbreiding van onze vaste opdrachtgevers. Wij zien dat steeds meer overheden en bouwers van onze expertise gebruik willen maken en vragen om steeds meer specifieke oplossingen en onderzoeken.

Tot onze werkzaamheden behoren:

  • het beoordelen van de plankwaliteit, beoordelen van de haalbaarheid van de projecten, de voortgang van ontwikkelings- en bouwproces, zowel ten aanzien van het ontwerp tot en met de uitvoering afstemmen op de gemaakte afspraken;
  • het voorzitten van grote en kleine vergaderingen;
  • binnen vastgestelde budgetten uitwerken van complete plannen vanaf het ontwerp tot en met de bouw;
  • projectcoördinatie alsmede het voeren van bouwdirectie;
  • het beoordelen en vergelijken van calculaties en begrotingen van bouwwerken;
  • meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP);
  • onderhouds- en renovatieadviezen;
  • bouwtechnokeuringen

Naast een uitgebreide bouwkundige kennis, is deze ook aanwezig op het gebied van constructie, installaties en stedenbouw.